Deze site is gepubliceerd door het Bedrijf MAGIMIX SAS in Frankrijk, met een gestort vermogen van 40 000€ ingeschreven bij Kamer van Koophandel in Créteil (RCS Créteil) 379 216 112, waarvan de hoofdzetel gevestigd is op het adres 49 rue des Vignerons 94300 Vincennes. De vertegenwoordigingsbevoegde directeur is de heer David Jeanson. De website wordt gehost door Microsoft France, gevestigd op het adres 39 Quai du Président Roosevelt, 2130 Issy-les-Moulineaux.

Het advies, de instructies en de aanbevelingen die mogelijk op de website aanwezig zijn, worden over het algemeen verstrekt zonder kennis van de specifieke situatie van elke gebruiker. Als zodanig kan MAGIMIX niet aansprakelijk worden gehouden. Elke gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor de toepassing van deze adviezen, instructies en aanbevelingen op zijn persoonlijke situatie en kan, indien nodig, beroep doen op een expert.

Het Bedrijf MAGIMIX is de eigenaar of licentiehouder van de industriële eigendomsrechten van deze website, evenals van de producten, de afbeeldingen, de merken of de patenten op de website, met uitzondering van de afbeeldingen of modellen die vrij zijn van rechten. Het Bedrijf staat geen enkele reproductie of gebruik van zijn eigendomsrechten toe zonder schriftelijk akkoord.

Door op deze site te navigeren of door documenten van de site te downloaden, gaat de gebruiker akkoord met het feit dat het Bedrijf MAGIMIX niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor fouten, een gebrek aan beschikbaarheid van bepaalde functies of de mogelijke aanwezigheid van virussen op de site. MAGIMIX kan tevens niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele directe of indirecte schade door het gebruik van de website of het downloaden van beschikbare documenten.